Wereldpremière “Keuren“ op Gala concert

Muziekvereniging “De Harmonie” oefent voor wereldpremière “Keuren“ in aanwezigheid van de componist Carl Wittrock 

 img_2248.jpg - 1.43 Mb Afgelopen woensdagavond was componist Carl Wittrock aanwezig bij de repetitie van De Harmonie. Hij gaf een toelichting op "Keuren" en hoe hij tot deze compositie was gekomen. Na afloop gaf hij aan blij verrast te zijn met hetgeen "De Harmonie" in zo'n korte tijd heeft bereikt.  img_2251.jpg - 1.78 Mb
Carl Wittrock, componist van "Keuren" en dirigent Jan Wijenberg    Carl Wittrock geeft uitleg over "Keuren". 

In dit speciale jubileumjaar “Stellingwarf 700” heeft ook muziekvereniging “De Harmonie” uit Wolvega gemeend iets speciaals te moeten doen. “Een muziekstuk laten componeren voor een unieke gelegenheid en dit laten arrangeren voor ons eigen harmonieorkest, is toch een schitterende ervaring voor een muziekvereniging!” aldus dirigent Jan Wijenberg.

Met de steun van de Stichting “Stellingwarf 700” kreeg het idee al snel vaste vormen. 

De componist Carl Wittrock, geen onbekende in de muziekwereld, werd bereid gevonden hiermee aan de slag te gaan. “Een aantal maanden zijn voorbij gegaan sinds het geven van de compositieopdracht en het begon spannend te worden of het werk op tijd klaar was, maar het resultaat mag er zijn!” zegt Wijenberg. Het unieke muziekstuk heeft de titel “Keuren” gekregen. De titel vind zijn oorsprong in het landrecht van Stellingwerf uit de 14e eeuw. Het landrecht bestond uit tien rechtsregels, keuren genaamd, die eerder dit jaar ontdekt werden in het Gelders Archief in Arnhem.  Deze rechtsregels zijn vastgelegd in opdracht van de ‘stellingen’, de rechters/bestuurders van de landsgemeente Stellingwerf. Deze rechtsregels bevatten bepalingen op het gebied van strafrecht en erfrecht. Vooral sommige strafrechtelijke bepalingen maken een archaïsche indruk. Dit geldt in het bijzonder voor de procedure van het opeisen van een afkoopsom voor een familielid dat is gedood.  Zeer opvallend is de boete die wordt gesteld op het maken van inbreuk op de Friese vrijheid, wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van messen, grote bogen, wapens met scherpe punten en andere verboden wapens. 

Het is heel uitzonderlijk dat in onze tijd nog middeleeuwse rechtsregels van een gebied worden teruggevonden. Ook is van belang dat uit Stellingwerf, een gebied met een geheel eigen historische ontwikkeling, tot dusver geen spoor van een eigen middeleeuws recht bekend was. De tekst is ontdekt door dr. Oebele Vries, universitair docent en onderzoeker aan de opleiding Friese taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het toeval dat de rechtsregels in het jubileumjaar “Stellingwarf 700” zijn ontdekt heeft de componist ertoe doen besluiten dit als thema te kiezen voor het muziekwerk. “De compositie ‘Keuren’ beschrijft de sfeer die het landrecht van Stellingwerf oproept” aldus Wittrock. “De keuren geven een beeld van de zware en ruige leefomstandigheden in de 14e eeuw, maar er is ook aandacht voor actie en heroïek”. Een motief van 5 tonen vormt de basis voor deze compositie en is in verschillende vormen in het hele werk terug te horen. De korte in elkaar overlopende delen zorgen voor afwisseling en variatie. 

Muziekvereniging “De Harmonie” heeft de wereldpremière van de compositie “Keuren”. Deze première vindt plaats tijdens haar galaconcert op 11 december a.s., waar ook Linda Wagenmakers een gastoptreden zal verzorgen. De Harmonie hoopt met deze compositie een duurzame culturele bijdrage aan de Stellingwerven te leveren. “Na 11 december wordt het muziekwerk beschikbaar voor alle orkesten in de hele (muziek)wereld, waardoor de herinnering aan dit jubileumjaar voortleeft”, aldus voorzitter Roelof Akkermans!

Vanaf 19 november start de voorverkoop bij de bekende verkoopadressen boekhandel Zwikstra en Primera.