2015

Muziekvereniging De Harmonie Wolvega ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

 

Muziekvereniging De Harmonie Wolvega ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds. De bijdrage zal samen met bijdragen uit andere fondsen en natuurlijk ook eigen middelen worden gebruikt voor de aanschaf van een serie nieuwe klarinetten.
Zo kunnen we weer jaren vooruit met de klarinet sectie van A-orkest en Startorkest en natuurlijk ook met de nieuwe muzikanten die afgelopen (en komende  :)) jaren via de scholenacties bij De Harmonie zijn begonnen. Aanmelden maar . We zijn erg blij met de steun die we krijgen van de https://www.rabobank.nl/particulieren/ Op de foto krijgen penningmeester Piet Vissia en voorzitter Wallie Hemmes de cheque van Coöperatiefondslid Reinier Reitsma.
 

Het Coöperatiefonds is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de
nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.