Lid worden

De Harmonie is een open vereniging en iedereen is welkom. Ieder lid komt in principe in aanmerking voor een instrument welke verstrekt wordt door de vereniging. Is het instrument van jouw keuze niet direct beschikbaar, dan kan je of eerst starten met een ander instrument of we proberen in overleg een instrument te organiseren (huur, huurkoop, collega vereniging).

Repetities en locatie

A-orkest:Woensdagavond van 19.30 tot 21.45 uur in het Linde College,  Drafsportlaan 22
De Lendebloazers:De Lendebloazers hebben geen vaste repetitie avond. Kom gewoon een keer kijken op een van hun optredens
Leerlingen-orkest:Iedere vrijdagmiddag van 16.45 tot 17.30 uur in het Nootgebouw, Industrieweg 15J in Wolvega
Slagwerkensemble Marim Battuta:Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het Linde College Drafsportlaan 22

De woensdagavond wordt ook wel de Harmonie-avond genoemd. Repetities worden bij hoge uitzondering verzuimd, waardoor de repetities aangenaam zijn om bij te wonen. Je speelt bijna altijd in een volledig orkest. Wij verwachten dit ook van nieuwe leden.

Nieuwsgierig?
Kom gerust langs! Belangstelling voor het A-orkest ? Loop de hoofdingang van het schoolgebouw voorbij en je ziet ons al zitten in de kantine van de school. Je kunt natuurlijk ook op je gehoor afgaan. Na de repetitie van het A-orkest is er gelegenheid om nog even gezellig wat te drinken en zodoende nog even te babbelen met leden, dirigent of bestuur. De “derde helft” van de repetitie. Hou je meer van slagwerk loop dan door naar boven, volg het geluid van de trommels,   marimba’ s en drumstellen.

Opleiding
De muzieklessen van muziekvereniging De Harmonie worden verzorgd door professionele docenten. Deze opleiding gaat volgens de landelijk erkende HaFaBra methode (Harmonie/Fanfare/Brassband waartoe ook slagwerk behoort).

Van Leerlingen-orkest naar B-orkest naar A-orkest:

Landelijk zijn er vier erkende muziekdiploma’s te behalen. Het A-, B-, C- en D-diploma. De opleiding voor een diploma duurt in principe 2 jaar en wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Het D-diploma is het hoogst haalbare in de opleiding. Na het behalen van het B-diploma wordt in overleg met de dirigent van het A-orkest bekeken of je kan doorstromen naar het A-orkest.

Subsidie
Muzieklessen voor kinderen onder de 18 jaar worden de eerste vier opleidingsjaren gedeeltelijk gesubsidieerd door de gemeente Weststellingwerf. Voorwaarde om voor deze subsidie in aanmerking te komen, is dat je kind in de gemeente Weststellingwerf moet wonen. Het eerste jaar is de subsidie 60% van het lesgeld, het tweede jaar 50%, het derde jaar 40% en het vierde jaar 30%.

Wilt u meer informatie over de muzieklessen en kosten?  Mail naar info@harmoniewolvega.nl

Sociale Activiteiten
Naast optredens, concoursen, concerten en repetities organiseert De Harmonie ook sociale activiteiten met als doel de teamspirit van de orkesten te versterken. Het betreft altijd een gezellig evenement waaraan iedereen kan meedoen, van jong tot oud. Denk daarbij aan een barbecue of een bezoek aan een evenement of een studiedag.

Contributieregeling
De Harmonie wil de kosten zo laag mogelijk houden. De contributie dient ter dekking van de jaarlijkse kosten en niets meer dan dat. De Harmonie geeft extra voordeel aan jeugdleden. Wanneer er meerdere mensen uit één gezin lid zijn dan krijgt het gezin gezinskorting.

De Harmonie stimuleert het volgen van muzieklessen. Als je lessen volgt, krijg je korting op het lidmaatschap van De Harmonie.

Leden jonger dan 18 en les op muziekschool              €  13,00
Leden ouder dan 18 en les op muziekschool               €  17,00
Leden jonger dan 18 en geen les op muziekschool    €  17,50
Leden ouder dan 18 en geen les op muziekschool     €  24,00

Kortingsregeling voor gezinnen

Gezin met twee leden voor het tweede jeugdlid 20% korting op de contributie
Gezin met drie leden voor derde jeugdlid 25% korting
Gezin met vier leden voor vierde jeugdlid 25% korting
Onder een jeugdlid wordt verstaan: Een lid jonger dan 18 jaar

Voor extra informatie over lidmaatschap, contributie of andere informatie kun je contact opnemen met onze secretaris ( zie contact) of mailen naar info@harmoniewolvega.nl of ga naar het inschrijfformulier en vul uw vraag in.